Efsane 4

KANSER BENİM KADERİMDİR

GERÇEK
Doğru yaklaşımlarla TÜM KANSERLERİN ÜÇTE BİRİ ÖNLENEBİLİR.

KANSERDEN KORUNMA
Uzun dönemde küresel kanser yükünü azaltmanın en maliyet etkin ve sürdürülebilir yolu kanserin önlenmesidir.

KANIT

 • Küresel, bölgesel ve ulusal politikalarla sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesi sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, alkol gibi bilinen risk faktörlerinin yol açtığı kanserlerde ciddi azalmalara yol açacaktır.
 • Mevcut duruma göre, tütünün 21. Yüzyılda 1 milyar insanın ölümüne yol açacağı tahmin edilmektedir. Tütün kullanımı tüm akciğer kanseri ölümlerinin %71’inden, tüm kanser ölümlerinin de en az %22’sinden sorumludur bu nedenle ileri derecede önemlidir.
 • Gelişmekte olan ülkelerde durum sıklıkla davranış değişikliğinin de ötesinde olup, bir çok ülkede en sık enfeksiyonlar olmak üzere kanser etkenlerine maruziyetin katlanmış yüküyle karşı karşıyadır. Kronik enfeksiyonlar dünya genelinde tüm kanserlerin %16’sından sorunludur. Bu rakam gelişmekte olan ülkelerde %23’lere yükselmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki sık görülen kanserlerin arasında olan karaciğer, serviks, mide kanserleri sırası ile hepatit B virusu (HBV), insan papilloma virusu (HPV), helikobakter pilori (H. Pylori) mikroorganizmalarının neden olduğu kanserlerdir. Sonuç olarak, güvenli, etkin ve maliyeti karşılanabilir aşılar ulusal kanser kontrol planları içinde yer almalıdır.
 • Kişisel ya da mesleki yaşantı boyunca karşılaşılan iç ortamda hava kirliliği, radyasyon ve aşırı güneş maruziyeti gibi çevresel kanser yapıcılar da korunulabilen kanser nedenleri arasındadır.

KÜRESEL SAVUNMA MESAJI
Ulusal düzeyde etkin bir kanserden korunma, o ülkedeki kanser yüküne ve kanser risk faktörlerinin sıklığına göre tasarlanmış bir kanser kontrol planının yapılması ile başlar ve risk faktörleriyle karşılaşmayı azaltacak, bireylerin sağlıklı yaşam tarzını teşvik edecek kanıta dayalı, mevcut kaynaklara uygun olarak tasarlanan politika ve programların uygulanması ile gerçekleştirilir.

KANSER HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİ
Gelişmekte olan ülkelerde etkin bir kanser kontrolu ve kanser hizmetinin gerçekleştirilmesinin önündeki en önemli engellerden birisi de özellikle kanserin erken ve daha etkin tedavi edilebileceği bir dönemde tanısı hakkında bilgi ve farkındalığın eksikliğidir.

 

 

KANIT

 • Gelişmekte olan bir çok ülkede tanı ve tedavi hakkındaki yanlış inanışlar bireylerin kanser tedavisinden uzaklaşarak alternatif yolları aramasına yol açmaktadır. Bu açıdan kültürel inançların ve uygulamaların bilinmesi önemlidir.
 • Gelişmekte olan ülkelerde sağlık çalışanları da dahil olmak üzere genel kanser farkındalığı düşük olmakla birlikte, kansere karşı duyulan ilgi yüksek düzeydedir. Kamuoyu kanserle ilgili mesajlara dikkat etmektedir.
 • Bireyler, politika yapıcılar ve sağlık profesyonelleri kaynaklar ne olursa olsun kanserin sağlıklı yaşam tarzı ile korunulabileceği, sıklıkla iyileştirilebileceği, etkin tedavilerin var olduğu konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar.
 • Gelişmekte olan ülkelerde yakın yıllardaki tarama ve aşılama programları sırasındaki tecrübeler insanların bir kez kanser hakkında bilgi sahibi olunca ve kanser hizmetlerine nasıl erişebileceğini öğrenince bu hizmetleri kullanmaya başladıklarını göstermiştir.

KÜRESEL SAVUNMA MESAJI
Etkin kanser kontrol programları amaç ve yaklaşım olarak sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve kültürel faktörleri de dikkate almaktadır. Toplumun, sağlık çalışanlarının, politika yapıcıların kanser hakkındaki bilgilerini artırmayı da içeren kapsamlı önleme programları hizmete erişimi genişleterek, sağlıklı beslenmeyi teşvik ederek başarı şansı da arttırmaktadır.

KANSERİN SONUÇLARI
Çoğu kanser türünde gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında kanserin sonuçları açısından önemli bir farklılık bulunmaktadır.

KANIT

 • Gelişmiş ülkelerde tedavi edilebilecek kanserleri olan hastalar erken tanı, uygun bakım ve tedavi için gerekli olan farkındalığın olmaması, etkin, kaliteli ve maliyeti karşılanabilir kanser hizmetlerine erişimdeki eksiklikler nedeniyle gereksiz yere acı çekmekte ve kaybedilebilmektedirler.
 • Çocuk kanserlerindeki tedavi sonuçları, küresel olarak tedavi ve bakıma erişimdeki sorunların önemli bir göstergesi olmuştur. Her yıl dünyada 160 000’den fazla çocuk kansere yakalanmakta, ancak %70’inden fazlası etkin tedaviye ulaşamamaktadır. Bu, iyileşme oranlarının, gelişmekte olan ülkelerde %10, gelişmiş ülkelerde ise %90 olması gibi kabul edilemez bir sonuca yol açmaktadır.
 • Çoğu kez, en büyük en kabul edilemez açık ise, dünyanın büyük kısmının uygun palyatif bakım ve ağrı kesicilere erişimin olmamasıdır. Çok az çeşitlilikte ilaç ile bile  çocuklarda dahil olmak üzere %90’dan faza vakada ağrıyı kontrol etmek mümkün olmaktadır. Halen milyonlarca insan uygun ağrı kesicilere erişememektedir.

KÜRESEL SAVUNMA MESAJI
Etkin ve maliyet etkili girişimler kanser yüküne cevap verebilecek ulusal kanser kontrol planının bir parçası olarak kanserden korunma, erken tanı ve tedavi açısından eşit erişilebilir olarak mevcut olmalıdır.

Etkin, kaliteli ve mali olarak karşılanabilir kanser hizmetleri dünyanın neresinde yaşandığına bakılmaksızın bütün insanlar için bir haktır.


Efsane 4