Bildirge Nedir?

2006 yılında  başlatılan Dünya Kanser Bildirgesi, küresel düzeyde kanser yükünün azaltılması amacıyla hazırlanmış bir eylem çağrısıdır.

2013 yılında Kasım ayında toplanan Dünya Kanser Liderler zirversinde, dünyanın farklı bölgelerinden kanser konusunda önde gelen uzmanlar ve kanserle mücadele eden savunucular tarafından gözden geçirilerek 2013 revizyonu yayınlanmıştır. Bu revizyon, küresel düzeyde sağlık ve kalkınma konusundaki güncel durum dikkate alınarak hazırlanmıştır ve 2015 sonrası gündeme kanserden korunma ve kanser kontrolününde yer almasına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bildirgenin 2013 revizyonunda;

  • Tüm ülkelerde 2025 yılına kadar, bildirgede yer alan 9 hedefe erişilmesi dikkate getirilmektedir.
  • Bildirgede belirtilen hedeflerin, Dünya Sağlık Örgütünün 2013 yılı Mayıs ayındaki genel kurulunda  kabul ettiği “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara karşı hedefler” ile uygunluğu sağlanmıştır.
Ayrıca bu revizyonda kanserde psikososyal konular, sorun giderme, yanlış bilinenler ve efsanelerle mücade konuları da yer almıştır.