Ne Yapılabilir?

 Hükümetler ve sağlık kuruluşları Bildirgeyi desteklemek için neler yapabilir?

• Bildirgeyi destekleyici çalışmalar yürüten ulusal çalışma grupları oluşturmak.
• Daha iyi tanımlanmış ihtiyaçlar ve hedeflere yönelik bölgesel ve ulusal çerçeve bildirgeler geliştirmek
• 11 hedefin gerçekleştirilmesine  destekleyen ulusal kanser kontrol planlanları geliştirmek
• Etkin kanser kayıt ve izleme sistemleri geliştirmek.
• Sağlık politikaları ve mevzuatlarda yapılacak değişiklikler ile mevcut 11 hedefe yönelik planları ve kanser kontrol çalışmalarını desteklemek.

Bireyler ve örgütler Bildirgeyi desteklemek için neler yapabilir?

• Bildirgeyi  imzalamak
• Bildirge taraftarıolmak
• Diğer bireyler ve örgütleri bildirgeyi onaylaması için teşvik etmek.
• Yerel ve ulusal medyanın konuyu gündeme getirmesini sağlamak
• Bildirgeye odaklanmış kampanyalar geliştirmek.
• Bildirgenin çeşitli dillerde çevirisinin yapılmasını sağlamak.