Bildirge Nedir?

Dünya Kanser Bildirgesi nedir?

• 2006 yılında  başlatılan ve 2008 yılında revize edilen Dünya Kanser Bildirgesi, 2020 yılına kadar küresel düzeyde kanser yükünün azaltılması amacıyla hazırlanmış bir eylem çağrısıdır.
• Tüm dünyada kanserle savaş için çalışan, uluslararası kanser kontrol savunucuları tarafından Dünya’da politika belirleyicilerin dikkatini kanser krizine çekmek üzere geliştirilmiştir.
• Kanser artışını tersine çevirmeye ve durdurmaya yönelik 11 önemli hedef ve bunlarla ilgili eylem planlarından oluşmaktadır.
• İsviçre'nin Cenevre kentinde 2008 yılında gerçekleştirilen Dünya Kanser Kongresi sırasında, üst düzey politikacılar, liderler ve sağlık uzmanlarından oluşan Dünya Liderler Zirvesi'nde kabul edilmiştir. Dünya Kanser Kontrol Örgütü (UICC), Dünya Kanser Bildirgesinin gözeticiliğini yapmaktadır.