Bildirge Tam Metin

 
Dünya Kanser Bildirgesi
 
Biz, küresel kanser toplumu olarak, hükümetlere, uluslararası düzeyde resmi kuruluşlara, bağışçılara, kalkınma ajanslarına, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına,aşağıda belirtilen hedefleri taahhüt ederek ve bunlara ulaşmak için gereksinim duyulan öncelikli eylemlere kaynak ve politik destek sağlayarak, kansere baglı ölümleri azaltma yönünde
acil adımlar atmaları yönünde çağrı yapıyoruz.


 Dünya Kanser Bildirgesi tam metnini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.