Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Prof. Sanchia Aranda: ?2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü?nün önümüzdeki 14 yılda yani 2025 yılına kadar Bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümleri %25 azaltmak hedefini koymuştur. Bu hedefe ulaşabiliriz. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için bugüne kadar çalıştığı- mızdan daha çok çalışmamız gerekmektedir. Kanserin önlenmesine, erken tanı ve tedavi hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler bu hedefe ulaşmamızı zorlaştırmaktadır. Amacımıza ulaşabilmek için bütün dünyada ?Hızlı ve Kararlı hareket etmeliyiz? demiştir.