Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Prof. Sanchia Aranda: “2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün önümüzdeki 14 yılda yani 2025 yılına kadar Bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümleri %25 azaltmak hedefini koymuştur. Bu hedefe ulaşabiliriz. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için bugüne kadar çalıştığı- mızdan daha çok çalışmamız gerekmektedir. Kanserin önlenmesine, erken tanı ve tedavi hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler bu hedefe ulaşmamızı zorlaştırmaktadır. Amacımıza ulaşabilmek için bütün dünyada “Hızlı ve Kararlı hareket etmeliyiz” demiştir.

Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Prof. Sanchia Aranda: “2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün önümüzdeki 14 yılda yani 2025 yılına kadar Bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümleri %25 azaltmak hedefini koymuştur. Bu hedefe ulaşabiliriz. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için bugüne kadar çalıştığı- mızdan daha çok çalışmamız gerekmektedir. Kanserin önlenmesine, erken tanı ve tedavi hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler bu hedefe ulaşmamızı zorlaştırmaktadır. Amacımıza ulaşabilmek için bütün dünyada “Hızlı ve Kararlı hareket etmeliyiz” demiştir.